Olje- og energidepartementet ga 19. april 2017 Statnett konsesjon til å bygge nytt 420 kV kabelanlegg i tunnel mellom Smestad og Sogn. Statnett må fornye denne kabelforbindelsen for å sikre trygg strømforsyning i Oslo i årene som kommer.

 

Informasjonsmøte om oppstart av tunnelarbeider

Statnett inviterer herved naboer og andre til et informasjonsmøte om oppstart av tunnelarbeidene fra Sogn. Statnett vil på møtet orientere om prosjektet og videre tidsplan. Det er Veidekke Entreprenør AS som har fått oppdraget med å bygge tunnelen mellom Smestad og Sogn. Veidekke vil også delta på møtet og gjennomgå hvordan arbeidene vil bli utført. Det vil bli anledning til å stille spørsmål om prosjektet. 

 

HVA

Informasjonsmøte om oppstart av tunnelarbeider fra Sogn

NÅR

21. september 2017 kl. 1800

HVOR

Norges Idrettshøgskole, Kringsjå (vil bli satt opp Statnett-skilt)

 

Hvorfor må strømkablene fornyes?

Strømkablene mellom Smestad og Sogn i Oslo er gamle. Dagens kabler som er fra 1955 og 1977 nærmer seg teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp. Siden 1990 har strømforbruket økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke fremover i takt med befolkningsvekst og nytt forbruk. For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, er det viktig å få skiftet ut strømkablene og oppgradere transformatorstasjonene på Smestad og Sogn.

 

Ta kontakt med Statnett på tlf. 957 20 211 (ikke SMS) eller epost storoslo@statnett.no dersom du har spørsmål om prosjektet.