Hvor er vi nå?

Per 23. mai 2018 har arbeidene kommet omtrent 162 meter inn i fjellet på Smestadsiden, og omtrent 430 meter inn på Sognsiden. På dette kartet kan du følge arbeidene og se hvor langt tunnelarbeidene har kommet.  

 

Arbeidstider

Vi forholder oss til Oslo kommunes "Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune". Det betyr at såkalt støyende arbeider, i dette tilfellet sprengning, boring og pigging, kan utføres mellom 07.00 og 23.00 på hverdager og mellom 07.00 og 18.00 på lørdager. Arbeider av ikke-støyende karakter kan foregå mellom klokken 06.00 og 02.00. På søndager og helligdager skal det ikke være arbeider i tunnelen med mindre det er gitt særskilt tillatelse til og blitt informert om dette. Disse kravene må entreprenøren som utfører arbeidene følge. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har godkjent dette som krav i Miljø,- transport- og anleggsplanen (MTA) for prosjektet.

 

Rystelsesmålere og -overvåkning

Boliger i områdene der tunnelarbeidene foregår vil merke sprengninge i form av rystelser og støy. Disse rystelsene kan være ubehagelige, men er helt trygge. Statnett har flere målere ute for å overvåke rystelsene slik at sprengningene ikke overstiger grenseverdien i Norsk Standard, som prosjektet skal følge.

 

Tunnelarbeidene må skje i en bestemt rekkefølge

Tunnelarbeidene består av flere forskjellige arbeidsoperasjoner som må skje i en bestemt rekkefølge. Noen av disse operasjonene er støyende, andre ikke. Fordi arbeidet må gjøres i en bestemt rekkefølge kan vi ikke konsentrere de støyende arbeidene til faste tidspunkt i løpet av anleggsdagen. Boring, pigging og sprenging er arbeidene som støyer mest, og når dette gjøres vil være forskjellig fra dag til dag. I løpet av dagen vil arbeidsoperasjonene gjenta seg ca. to-tre ganger.

Arbeidene i tunnelen skjer i denne rekkefølgen:

  • Boring av hull for å inspisere vannforholdene i berget (ca. 8 timer) og eventuell tetting av berget med sement (ca. 8 timer)
  • Boring av hull til sprengstoff (ca. 2-3 timer)
  • Sprengning (noen sekunder)
  • Utlasting av sprengt bergmasse (ca. 2-3 timer)
  • Pigging for å fjerne løst berg (ca. 1 time)
  • Boring av hull for bergsikringsbolter og montering av bolter (ca. 1 time)

 

Påmelding til SMS-varsling før sprenging skjer

Du kan melde deg på SMS-varsling for sprenging: www.nabovarsling.no/tgb-smestad-sogn.

 

Vifter

For at det skal være trygt å jobbe i tunnelen må det blåses frisk luft inn. Dette gjøres av vifter som er plassert over tunnelinngangen. Disse kan lage noe lyd, men det er plassert ut støymålere som skal sikre at grenseverdiene for støy i Oslo kommunes støyforskrift ikke overtredes.

 

Vil du ha mer informasjon?

Vi vurderer for tiden hvordan vi på best mulig måte kan sende ut nyhetsbrev. Dersom du ønsker å motta dette på epost, kan du sende epostadressen din til storoslo@statnett.no. Merk eposten med "Prosjektoppdatering".