Statnett vil vurdere innspillene og sender over kommentarer til Norges vassdrags- og energidirektorat i løpet av august 2015.