I 2017 bestemte Statnett at tunnelen mellom Smestad og Sogn i Oslo skal bygges uten bruk av fossilt drivstoff.

 

Målsettingen ved oppstart var en reduksjon på 78% av CO2-avtrykket, noe som tilsvarer nesten 3 500 tonn CO2. Ved årets utløp viser det seg at utslippene er blitt redusert med 90%.

 

For å få til å bygge en tunnel fossilfritt er det flere tiltak som er blitt gjort. Utstyret som brukes i tunnelen, som borerigg, injeksjonsrigg  og sprøytebetongriggen går på strøm når de borer og injiseres. Til persontransport brukes el-biler, og til lastebilene som kjører massene ut fra tunnelen brukes fornybar, palmeoljefri og ikke-matbasert diesel.

 

Her kan du lese mer om det fossilfrie tunnelarbeidet, samt se en film om hvordan en tunnel kan bygges helt fossilfritt.