13. september arrangerte Statnett Åpen dag ved Sogn transformatorstasjon. Statnett- og Veidekkeansatte var tilgjengelige for de som hadde spørsmål om kabeltunnelprosjektet, og Veidekke stilte med fler typer anleggsmaskiner. 

 

Det var mange barn som var innom for å se på anleggsmaskinene, og de fikk utforske både borerigg, lastebil og hjullaster. Det ble også servert boller og brus, og delt ut massevis av reflekser. 

 

En del voksne dukket også opp, og de fikk både kaffe og svar på de spørsmål de hadde. 

 

Tunnelarbeidene mellom Smestad og Sogn er planlagt ferdig i løpet av siste halvdel 2019. Da skal kablene på plass i tunnelen, før anlegget settes i drift. Det skal etter planen skje i 2021. Da skal også de nye stasjonene på Smestad og Sogn settes i drift. På denne siden kan du lese mer om alle prosjektene.