Statnett søkte i 2017 om to alternativer for plassering av den nye transformatorstasjonen ved Liåsen. Elvia (tidligere Hafslund Nett) søkte samtidig om to traséalternativer for ny ledning fra eksisterende nett til stasjonsalternativene. Søknadene var på offentlig høring november–desember 2017.

I oppdatert endringssøknad trekker Statnett stasjonsalternativ B og søker nå kun om justert alternativ A, som er lokalisert like sør for Grønmo gjenbruksstasjon. Elvia søker om forlenget trasé for ny 132 kV luftledning fra eksisterende nett ved Sandmåsan til justert alternativ A.

 

NVE arrangerer åpent digitalt møte om søknadene torsdag 18. februar 2021 kl. 19.00. På møtet orienterer NVE om behandling av søknadene mens Statnett og Elvia redegjør for prosjektene.

Alle er velkomne til møtet. Søknadene og link til møtet vil være tilgjengelig på NVEs sakssider:
www.nve.no/kraftledninger.

Endringssøknaden finnes under 'Relevante dokumenter' her