NVE har mottatt endringssøknader fra Statnett SF for en ny 420 kV transformatorstasjon ved Liåsen på Klemetsrud, og fra Elvia AS for en ny 132 kV luftledning for nettilknytning til stasjonen. 

Tiltakene begrunnes med behov for sikker strømforsyning og økt kapasitet i Oslo-regionen.

Digitalt folkemøte
NVE arrangerer åpent digitalt møte om søknadene torsdag 18. februar 2021 kl. 19.00. Her vil NVE orientere om saksbehandlingen, mens Statnett og Elvia orienterer om prosjektene. Møtet er åpent for alle, og det vil være mulig å sende inn skriftlige spørsmål. 

Link til møtet vil være tilgjengelig på søknadens sakssider som omhandler søknadene fra henholdsvis Statnett og Elvia. Her ligger også saksdokumenter for de som ønsker å komme med høringsinnspill innen høringsfristen 29. mars 2021.