For å sikre strømforsyningen til Oslo Sør og Follo har Statnett og Hafslund Nett søkt konsesjon om å bygge en ny transformatorstasjon ved Liåsen i Oslo. Dagens strømnett i området kan ikke forsyne et økt forbruk i området i fremtiden.

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt søknadene på høring, og høringsfristen er 22. desember 2017. Før høringsfristen går ut ønsker Statnett og Hafslund Nett å holde åpen kontordag på Klemetsrud i Oslo. Kontordagen er et tilbud for de som ønsker mer informasjon eller har spørsmål om prosjektet. Alle høringsinnspill må likevel sendes skriftlig til NVE.

 

Statnett og Hafslund Nett inviterer til åpen kontordag:

Mandag 11. desember kl. 16-18 i Klubbhuset til Klemetsrud Idrettslag, Enebakkveien 421.

 

Du finner mer informasjon om prosjektet på hjemmesidene til Statnett og Hafslund Nett.

 

Konsesjonssøknaden til Statnett, og informasjon om hvor du sender høringinnspill finner du her.