Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett konsesjon til å gjennomføre midlertidige tiltak i Hamang transformatorstasjon i Bærum kommune.

 

- Dagens Hamang transformatorstasjon ved Sandvika i Bærum er et viktig knutepunkt for strømforsyningen i Asker og Bærum De midlertidige tiltakene i stasjonen vil bidra til å sikre strømforsyning til Asker og Bærum frem til nye Hamang transformatorstasjon er på plass, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

 

Hamang transformatorstasjon er bygd på 1960-tallet. Stasjonen er gammel og må fornyes for å sikre strømforsyningen til området i fremtiden.

 

Olje- og energidepartementet ga i 2014 Statnett konsesjon for å bygge et kompakt stasjonsanlegg på Hamang. Løsningsvalget innebar senere ferdigstillelse av ny transformatorstasjon på grunn av tilpasning til utbyggingen av ny E16. Utsatt ferdigstilling utløste derfor også behov for å gjennomføre midlertidige tiltak i eksisterende stasjon. Nødvendigheten av å gjøre disse tiltakene i dagens anlegg var en del av beslutningsunderlaget for valg av løsning også for den nye stasjonen, som planlegges realisert tidligst 2023.  

 

Statnetts styre sa nylig ja til å gjennomføre de midlertidige tiltakene, og løsningen skal etter planen være i drift i 2018. Det forutsettes at en stor del av investeringen kan gjenbrukes.

 

For mer informasjon, se også NVEs hjemmesider.