Tre alternativer for økt strømforbruk

Equinor har fremlagt tre alternativer for økt forbruk i nord; kun økt trykkstøtte, delelektrifisering eller helelektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya i Hammerfest. Både del- og helelektrifisering fordrer bygging av 420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest, med tilhørende 420 kV stasjoner i Skaidi og Hyggevatn. Statnett har fått konsesjon fra NVE på 420 kV helt til Hammerfest, men konsesjonen er påklaget og ligger hos OED for klagebehandling.

Bilde av konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim
Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim ber OED gjenoppta klagebehandlingen for ny 420 kV ledning Skaidi - Hammerfest.

-Equinor har ikke endelig besluttet hvilket av de tre alternativene de går for, men om Statnett skal kunne møte behovet med rett kapasitet til riktig tid så er det nødvendig å sikre endelig konsesjon for bygging, sier Elisabeht Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett. -Statnett ber derfor OED gjenoppta konsesjonsbehandlingen fra Skaidi til Hammerfest.

 -Skulle Equinor gå bort fra planer om elektrifisering, og kun gå for økt trykkstøtte, så avsluttes også prosessen rundt ny 420 kV kraftledning, legger Vardheim til. -Kraftbehov knyttet til økt trykkstøtte vil løses på lavere spenningsnivå i Hammerfest Energi sitt regionale kraftnett.

Statnett har opprettet et prosjekt for Skaidi – Hammerfest, med egen hjemmeside hvor informasjon fremover legges ut: https://www.statnett.no/her-bygger-vi/region-nord/skaidi-hammerfest/

Prosjektleder blir Jacob Grønn, som også er prosjektleder for Balsfjord – Skaidi.