Nye Salten transformatorstasjon er planlagt på Lemmen ved Straumsvatnet, i samme område hvor eksisterende stasjon er lokalisert. Eksisterende vei mellom Straumen og Salten stasjon er derimot svært rassutsatt, og da spesielt området under Straumklumpen – en strekning på 1.3 km.

 

Hensyn til HMS krever tiltak for å redusere rasfaren/risikoen for steinsprang ned på veg om stasjonen skal bygges som planlagt. Av den grunn er derfor rasgjerde/steinspranggjerde utredet, og rapport på dette foreligger nå.

Vurdering nytt stasjonsområde
Parallelt med utredning av rasgjerde er også ny plassering av stasjon ved Valljord vurdert nærmere. Befaring er gjennomført og utredninger på omlegging av 420 kV med kostnadsestimat er under utarbeidelse.

 

Til høsten vil Statnett foreta en vurdering av de to alternativer, hvor HMS, kostnader og tidsaspekt vil spille inn, og endelig valg av plassering for ny stasjon vil da avklares.