Det er stor rasfare på veistrekningen under Straumklumpen i Sørfold kommune, og dette er adkomstvei til planlagt ny transformatorstasjon på Lemmen. For å øke sikkerheten for egne ansatte og entreprenører i anleggs- og driftsfasen av ny stasjon etablerer Statnett et rassikringsgjerde på strekningen.

Nå er Visinor Fjell Nord AS tildelt totalentreprisen for å etablere et 950 meter langt rasgjerde på strekningen. Gjerdet produseres av sveitsiske Isofer. Montasje utføres av eget personell fra Visinor, mens grunnarbeider gjøres av lokal underentreprenør Salten Entreprenør AS.

Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av høsten 2019.

 -Først når veien er sikret vil arbeidene med selve stasjonen startet opp, forklarer Bjørn Gulli, prosjektleder for Salten Stasjon i Statnett. Det er planlagt oppstart på nyåret 2020.  Forespørsler for bygging av den nye stasjonen går ut i løpet av året.

Veien inn til området er også flittig bruk av andre.

-Et rassikringsgjerde vil også øke sikkerheten for andre aktører som benytter veien, legger Gulli til. 

Nye Salten stasjon vil sikre strømforsyningen i regionen og samtidig tilrettelegge for ny kraftproduksjon i området.