Den nye transformatorstasjonen skal bygges på Lemmen ved Straumsvatnet. Statnett har allerede en transformatorstasjon i dette området som skal rives etter at den nye stasjonen er på plass.

For å møte de fremtidige behovene i området som planer om ny kraftproduksjon og forbruksvariasjonene knyttet til Salten Verk er løsningen en mer robust stasjonsløsning med større kapasitet. En ny stasjon vil også øke forsyningssikkerheten mellom Nord-Norge og Midt-Norge.

Byggetiden for anlegget er beregnet til 2-3 år, og investeringene er anslått til å være i underkant av 300 millioner kroner.

 

NVE sitt vedtak kan du lese på NVEs sine nettsider.