Dette er endringer som relaterer seg til vilkår i endelig konsesjonsvedtak fra OED 28.08.2013 samt noen mindre endringer som ble avdekket under detaljprosjekteringen og tilleggssøkt våren 2013.

 

Se vedtak under Dokumenter, Vedtak fra NVE.

 

NVE har skrevet ut en ny, endelig anleggskonsesjon for strekningen Ofoten – Balsfjord, se under Dokumenter, Konsesjon.