Tilleggssøknaden er dels et resultat av de tilleggsutredninger som er gjort i prosjektet, og dels en foredling av tidligere omsøkte løsninger i forhold til drift, vedlikehold og langsiktig nettutvikling i regionen.

 

I konsesjonssøknaden fra mai 2010 ble det omsøkt tre krysninger mellom ny og eksisterende 420 kV ledning, og man vekslet mellom parallellføring på vestsiden og østsiden av bestående ledning. På bakgrunn av en rekke utfallssituasjoner på eksisterende ledning denne vinteren, samt grundig gjennomgang av risiko og sårbarhet på forbindelsen mellom Ofoten og Balsfjord vil Statnett søke å unngå slike krysningspunkt ute i traseen. I tilleggssøknaden er det ene krysningspunktet lagt inne på stasjonsområde i Kvandal, mens de to andre er unngått ved å omsøke nye traséalternativ.

 

Ytterligere analyser tyder på at det er Balsfjord og ikke Bardufoss som blir det sentrale knutepunkt for videre nettutvikling i regionen. Dette gjør at Statnett endrer bestykningen i de to stasjonene. 

 

Tilleggssøknaden omfatter:

  • Utvidelse av Kvandal transformatorstasjon med et 420 kV apparatanlegg, Narvik kommune.
  • Revidert layout for Bardufoss transformatorstasjon, Målselv kommune.
  • En ny transformator i Balsfjord transformatorstasjon i tillegg til omsøkt løsning fra 2010, Balsfjord kommune.
  • Nytt alternativ 1.5 øst for bygda Kvernmo, Gratangen kommune. Statnett prioriterer dette alternativet på lik linje med tidligere omsøkt alternativ 1.2
  • Nytt alternativ 1.0V mellom Kvandal transformatorstasjon og Storvatnet, Narvik og Gratangen kommuner. Tidligere omsøkt alternativ 1.0Ø trekkes på samme strekning.
  • Alternativ 1.0V mellom Målselva og Storhaugen, Målselv kommune. Tidligere omsøkt alternativ 1.0Ø trekkes på samme strekning.
  • Alternativ 1.0V mellom Blåfjellet og Balsfjord transformatorstasjon, Balsfjord kommune. Tidligere omsøkt alternativ 1.0Ø trekkes på samme strekning.


NVE vil nå sende tilleggssøknaden på høring før de vurderer om konsesjonssøknaden kan ferdigbehandles.