Statnett deltok på møtene, både for å presentere prosjektet og for å svare på spørsmål. Før høringsfristen arrangerte Statnett også "åpent kontor" et par ettermiddager i Andselv og Bjerkvik. Dermed fikk de som ikke hadde anledning til å møte på de åpne møtene til NVE enda en mulighet til informasjon. De som hadde ønske en mer privat samtale fikk også mulighet til det. Kontordagene ble annonsert i de aktuelle lokalavisene i forkant. Statnett har også gjennomført et eget møte med Reindriftsforvaltningen i Troms.

 

Ved utløpet av høringsfristen hadde NVE mottatt ca 60 høringsuttalelser. På bakgrunn av høringsuttalelsene, møtene med kommunene og egne vurderinger, oversendte NVE sine krav om tilleggsutredninger til Statnett i begynnelsen av januar. Brevet fra NVE kan leses her.