Totalt er nå 82 km av 150 km idriftsatt på 420 kV spenningsnivå.

 

Siste strekning av ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord, mellom Kvandal og Bardufoss, vil bli idriftsatt på 420 kV spenningsnivå neste år.  Helt i henhold til fremdriftsplan.

 

{Bilde}

 -Dette er en viktig milepæl i prosjektet, sier prosjektdirektør Kirsten Faugstad. –Vi holder fremdrift som forutsatt, tilføyer hun. –Forsyningssikkerheten nordover er med dette forbedret allerede før kommende vinter, legger hun til.

 

Det er ledningsentreprenør Conzortio Italia som står for byggingen fra Kvandal til Balsfjord, og etter idriftsettelse av Bardufoss – Balsfjord tar de nå vinterpause.

 

 -Vinteren nærmer seg, og da er det ikke rom for utkoblinger av eksisterende nett, forteller Faugstad. –Av den grunn vil siste strekk av ledningen, fra Kvandal til Bardufoss, først idriftsettes neste sommer, helt i tråd med opprinnelig plan, legger Faugstad til. – Noe aktivitet vil det derimot være også i vinter, men betydelig mindre enn tidligere.

 

Byggingen av den 150 km lange ledningen fra Ofoten til Balsfjord startet i mai 2014. Når hele ledningen står ferdig i 2017 vil det være to 420 kV ledninger fra Ofoten til Balsfjord, og forsyningssikkerheten av strøm til nordre del av Nordland, Troms og Finnmark være betydelig forbedret.