Utbygging av strømnettet gir betydelige regionale og lokale ringvirkninger, viser en ny rapport THEMA Consulting Group har utarbeidet på oppdrag fra Statnett. I rapporten konkluderer THEMA med at Statnetts planlagte utbygginger frem mot 2025 kan skape sysselsetting for norske bedrifter tilsvarende 30 000 årsverk. THEMA fastslår at om lag 40 % av sysselsettingen kan tilfalle regionalt og lokalt næringsliv.

 

Statnett er i gang med et historisk investeringsløft for sikker strømforsyning og skal de neste fem årene investere mellom 40-55 mrd. mrd i strømnettet. I nord er Statnett godt i gang med bygging av ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord, og forbereder nå også oppstart av videreføring fra Balsfjord til Skaidi. Dette er investeringer anslått til 7,2 – 9,7 mrd. og vil gi en langt tryggere strømforsyning i nord.

 

Stor interesse for bygging i nord

Statnett har pre-kvalifisert ledningsentreprenører med kompetanse på 420 kV spenningsnivå, og under leverandørbefaring i Alta i august var flere av aktørene klare; de ville benytte lokale entreprenører til det meste av jobben.

 

Hvor store deler av kontraktene som tilfaller lokale og regionale entreprenører, og hvilke underentreprenører som benyttes vil variere fra prosjekt til prosjekt.

 

{Bilde}

- Ringvirkninger og bruk av lokale entreprenører er mye opp til bedriftene selv. De må selge seg inn og fremme sin kompetanse, sier Kirsten Faugstad, prosjektdirektør Ofoten Hammerfest.

 

– Vi skal på vår side legge forholdene til rette for å koble aktørene. Det ble gjort med stort hell for ledningsentrepriser i august i Alta, legger Faugstad til.

 

Rapporten er bygget på erfaringer fra Ørskog-Sogndalprosjektet, hvor THEMA tar høyde for ringvirkninger gjennom Statnetts innkjøp av varer og tjenester, både gjennom leverandører og underleverandører. En stor andel av disse er lokalisert i nærområdene som berøres av kraftlinjen. Statnetts aktivitet bidrar derfor til økt økonomisk aktivitet i disse områdene.

 

 -Med den sterke entreprenørbransjen som finnes i nord er det ingen grunn til å tro at ringvirkninger her blir noe mindre, avslutter Faugstad. Kjøp av varer og tjenester som følge av Statnetts tilstedeværelse i regionen har også betydning.

 

Rapporten kan leses her