Høringsinstanser er berørte kommuner, fylker, fylkesmenn og reinbeitedistrikt.

 

MTA planer er utarbeidet for å beskrive nødvendige hensyn for ytre miljø og annet som fremgår av konsesjonsvilkårene. Totalt er det tre MTA-planer for hhv Ofoten – Kvandal, Kvandal - Bardufoss og Bardufoss – Balsfjord. MTA planer skal godkjennes av NVE før anleggsstart.

 

Planer slik de foreligger i dag finner du her. Eventuelle innspill rettes til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).