Statnett mottok nylig vedtak fra Norges Vassdrags og Energidirektorat for stasjoner på strekningen Ofoten – Balsfjord.Det er totalt fire stasjoner som skal bygges om: Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord. NVE har også godkjent MTA-plan for riving av to 132 kV linjer mellom Kvandal og Straumsmo.

 

Vedtak for hver stasjon samt riving av ledning finnes under Dokumenter, vedtak fra NVE.
Her er innspill som er innkommet under begrenset høring gjengitt.

 

MTA-planene er utarbeidet for å beskrive nødvendige hensyn til ytre miljø og annet som fremgår av konsesjonsvilkårene. MTA planer må være godkjent av NVE før anleggsstart.

 

MTA-planer for kraftledninger endelig godkjent av OED
NVE godkjente i november 2013 MTA-planer for kraftledninger på samme strekning, dvs Ofoten – Kvandal, Kvandal - Bardufoss og Bardufoss – Balsfjord. Disse ble påklaget og sendt til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

 

Olje- og energidepartementet har nå behandlet klagen, og fattet vedtak om at klagen ikke tas til følge. MTA-planer for ledninger på strekningen Ofoten – Balsfjord er dermed endelig godkjent, med de mindre justeringer som NVE vedtok av november 2013.

 

Vedtak fra OED ligger under dokumenter, Vedtak fra OED.