Ofoten transformatorstasjon har mange avganger i flere retninger, både på 132 kV og 420 kV spenningsnivå. Med bygging av ny 420 kV fra Ofoten til Balsfjord ble det behov for også å gjøre tilpasninger på eksisterende kraftledninger inn/ut av stasjonen. Arbeidet med ny ledning sammenfalt også tidsmessig med behov for å reinvestere eksisterende komponenter.

Ved stasjonen foregår det nå støping av fundamenter til nye apparatanlegg samt at det bygges en ny transformatorsjakt. Dernest skal apparatanleggene monteres. Ny 420 kV ledning som ble satt i drift høsten 2016 skal gå innom stasjonen og flyttes til sommeren når nytt bryterfelt er klart. I dag går de kun forbi.  De nye bryterfeltene for 132 kV må først bygges og kraftledning flyttes over før gammelt bryterfelt kan rives og bygges opp på nytt.

 -Dette er en komplisert og trinnvis ombygging, forklarer Kirsten Faugstad, prosjektdirektør for ny 420 kV Ofoten – Balsfjord. -Sist uke deltok vi på entreprenørens vernerunde ved stasjonen, legger hun til.  -HMS settes først i Statnett, og med så mye arbeid pågående ved en stasjon som også er i full drift er det viktig å påse at også entreprenørene har høy fokus på sikkerheten, legger Faugstad til.

Det er NCC som er entreprenøren her, og totalt er 36 arbeidere i sving ved stasjonen. Vernerunden kunne bekrefte at arbeidet foregitt forsvarlig.

Arbeidene ved Ofoten stasjon vil pågå fram til 2018.