Ofoten transformatorstasjon har mange avganger i flere retninger, både på 132 kV og 420 kV spenningsnivå. Med bygging av ny 420 kV fra Ofoten til Balsfjord ble det behov for også å gjøre tilpasninger på eksisterende kraftledninger inn/ut av stasjonen. Arbeidet med ny ledning sammenfalt også tidsmessig med behov for å reinvestere eksisterende komponenter.

{Bilde}

Ved stasjonen foregår det nå støping av fundamenter til nye apparatanlegg samt at det bygges en ny transformatorsjakt. Dernest skal apparatanleggene monteres. Ny 420 kV ledning som ble satt i drift høsten 2016 skal gå innom stasjonen og flyttes til sommeren når nytt bryterfelt er klart. I dag går de kun forbi.  De nye bryterfeltene for 132 kV må først bygges og kraftledning flyttes over før gammelt bryterfelt kan rives og bygges opp på nytt.

 -Dette er en komplisert og trinnvis ombygging, forklarer Kirsten Faugstad, prosjektdirektør for ny 420 kV Ofoten – Balsfjord. -Sist uke deltok vi på entreprenørens vernerunde ved stasjonen, legger hun til.  -HMS settes først i Statnett, og med så mye arbeid pågående ved en stasjon som også er i full drift er det viktig å påse at også entreprenørene har høy fokus på sikkerheten, legger Faugstad til.

Det er NCC som er entreprenøren her, og totalt er 36 arbeidere i sving ved stasjonen. Vernerunden kunne bekrefte at arbeidet foregitt forsvarlig.

Arbeidene ved Ofoten stasjon vil pågå fram til 2018.