Det utgjør 51 km av totalt 150 km og ble spenningsatt denne uken.

 

{Bilde}

 -Dette er en stor milepæl i prosjektet, sier prosjektdirektør Kirsten Faugstad. –Det viser at vi holder fremdrift og at det jobbes godt, tilføyer hun. –Forsyningssikkerheten nordover er med dette forbedret før kommende vinter, legger hun til.

 

 -Strekningen Ofoten-Kvandal har ofte vært en flaskehals, men nå har vi to 420 kV ledninger på strekningen – med full reserve for hverandre om feil skulle oppstå, forklarer Faugstad.

 

Det er italienske Rebaioli SPA som har stått for byggingen, og på strekningen er det reist 138 stålmaster i delvis svært utfordrende fjellterreng.

 

 -Vi er svært fornøyd med jobben som Rebaioli SPA har utført, både på tid og kost – og ikke minst i forhold til HMS, det har kun vært to mindre skader.

 

Jacobsen Elektro har hatt entreprisen på utvidelsen ved Kvandal stasjon, med Harstad Bygg som underleverandør på byggentreprisen.

 

Ledningen fra Ofoten til Kvandal samt Kvandal stasjon er nå overtatt av Statnett.  

 

Byggingen av den 150 km lange ledningen fra Ofoten til Balsfjord startet i mai 2014, og planen er å driftsette hele kraftledningen i 2017.

 

Arbeidet videreføres for strekningen Kvandal – Bardufoss – Balsfjord. Her er det italienske Conzortio  Italia 2000 som bygger ledningen.