Forsterke to broer

Statnett skal i forbindelse med bygging av den nye 420 kV-linjen Ofoten – Balsfjord forsterke to broer, eventuelt bygge nytt, som en del av forberedende arbeider for selve linjebyggingen. Dette gjelder Bjørkmoelva bro og Skamdalen bro i henholdsvis Gratangen og Narvik kommune. For Bjørkmoelva bro vil arbeidet bestå i grunnarbeider/rivning, fundament og dekke. Arbeidet for Skamdalen bro vil bestå av fundament og dekke.

 

Forespørselen er sendt tilbydere som er pre-kvalifiserte gjennom Sellihca kvalifikasjonsordning, følg link her for liste over mottagere.

 

Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig fra 4.mars, og frist for innlevering av tilbud er 28.mars 2014. Kontraktsinngåelse 18.april.

 

Bygging av to veger og seks riggplasser

Det skal også bygges to nye veier og seks base-/riggplasser som en del av forberedende arbeider for selve linjebyggingen. Arbeidene vil finne sted i kommunene Narvik, Lavangen, Målselv og Balsfjord.

 

Forespørselen er sendt tilbydere som er pre-kvalifiserte gjennom Sellihca kvalifikasjonsordning, følg link her for liste over mottagere.

 

Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig fra 3.mars, og frist for innlevering av tilbud er 27.mars 2014. Kontraktsinngåelse 18.april.

 

Arbeidene ønskes gjennomført så raskt som mulig etter kontraktsinngåelse.

 

Kontaktperson for begge anskaffelser: Kari-Elisabeth Skotnes, kari.skotnes@statnett.no,
tlf 959 45 738.

 

Inngått kontrakt på rassikring

Forespørsel på rassikring ved E6 i Kvanndalen ble sendt fire pre-kvalifiserte tilbydere, og kontrakt er nå inngått med Betongrenovering Drift AS.