Etter endelig konsesjon fra Olje- og Energidepartementet 28.august 2013, for bygging av ny 420 kV linje fra Ofoten til Balsfjord, har planlegging av arbeidet pågått. Forespørsler for ledningsbygging, mastefundamenter, stasjoner, og skogrydding har vært publisert, i tillegg til flere mindre oppdrag.

 

Nå er kontraktsinngåelse startet og til prosjektering av vei og riggplasser langs ledningen er Sweco Tromsø valgt. Kontrakt ble inngått i desember, og de vil også prosjektere forsterkninger av bruer i Beisfjord og Kvandal.

 

Forespørsel på opparbeiding av vei og riggplasser, samt forsterkning av bruer vil bli sendt ut i løpet av første kvartal 2014.

 

Til skogrydding på hele strekningen har Statnett tildelt kontrakt til SB SKOG. Dette arbeidet vil starte opp i løpet av første kvartal.

 

Videre har Fram Kraftentreprenør AS, som er etablert på Fauske, fått kontrakt på ombygging av 132 kV ledning i Rombakken og i Bardufoss samt kabelinstallasjon i Bardufoss og Kvandal stasjon.

 

Byggeledelse, oppfølging og kontroll av ledningsentrepriser er fordelt til tre firma; Solid Engineering AS fra Molde, Efla AS fra Island og Multiconsult i Narvik og Tromsø.

 

ABB AS har fått kontrakt på to mobile, gassisolerte koblingsanlegg for 420 kV, mens Brügg Kabel AG har fått kontrakt på leveranse og installasjon av midlertidige 420 kV kabler i flere stasjoner.

 

Av allerede utført arbeid har Linka AS foretatt omlegging av 22 kV samt omlegging av bekk i Ofoten mens Hålogaland Energi har foretatt omlegging av 22 kV i Kvandal.

 

Inngåelse av kontrakt på de større entreprisene på ledning og stasjon vil skje tidlig i andre kvartal 2014.