Statnett har inngått minnelige avtaler med de aller fleste grunn- og rettighetshavere. De resterende berørte vil bli avklart ved skjønn. Skjønnssaken går ved Ofoten Tingrett 24.aug – 2.sept.

 

{Bilde}

Statnett fikk 28. august 2013 endelig konsesjon av OED, til bygging og drift av 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord. Samtidig ble det gitt tillatelse til å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter. Statnett begjærte skjønn for fastsettelse av erstatning og eventuelle tiltak samtidig som dialog med grunn- og rettighetshavere ble påbegynt for å oppnå minnelige avtaler.

 

Høsten 2013 sendte Statnett ut minnelige avtaler om erverv av grunn og rettigheter for prosjektet Ofoten – Balsfjord. -Etter forhandlinger har man kommet til minnelig avtale med de aller fleste av de 450 berørte grunn- og rettighetshavere,sier Kirsten Faugstad, prosjektdirektør Ofoten – Hammerfest. 

 

-Ut fra en helhetlig vurdering har man kommet frem til at det er mest hensiktsmessig å avholde skjønn for de resterende parter, for å få fastsatt erstatning for de grunn- og rettigheter som er avstått, legger Faugstad til.