Olje- og energidepartementet ga i august 2013 endelig konsesjon på ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord. Siden da har planlegging av oppstart pågått, og forespørsler på forberedende arbeider og større entrepriser har vært sendt ut til pre-kvalifiserte tilbydere.

 

Med styrevedtaket har man fått de nødvendige fullmakter, og prosjektet kan inngå kontrakter med entreprenører og leverandører både på ledning og stasjon.

 

{Bilde}

 -Det er godt å kunne gå i gang med ny ledning nordover fra Ofoten, sier konserndirektør for bygg og anlegg Elisabeth Vardheim. –Forsyningssikkerheten lengst i nord er sårbar vinterstid, og dette vil bedres betydelig når ledningen er ferdigstilt, utdyper hun.

 

Oppstart vil skje i april/mai, og arbeidet med hele ledningen er planlagt å ta 3 - 4 år.

 

Arbeidet medfører ombygging av fire stasjoner(Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord) samt bygging av 150 km ny 420 kV ledning. I tillegg skal 100 km 132 kV ledning rives. Anleggsplaner, som bl.a hensyntar reinbeitedistriktenes aktiviteter i området, er godkjent både for stasjoner og ledningsbygging. Forberedende arbeid, som skogrydding, er allerede startet.

 

Kostnaden for prosjektet er beregnet til mellom 3,2 – 3,7 MRD NOK.

 

Ofoten  - Balsfjord er første del av ny 420 kV ledning som er konsesjonssøkt helt til Hammerfest i Finnmark. Konsesjon fra Balsfjord og nordover ble påklaget og ligger hos OED for endelig avklaring. En avklaring her er ventet i 2015.


Kirsten Faugstad er prosjektdirektør for hele prosjektet fra Ofoten til Hammerfest.

 

Kontaktperson i Statnett:
Kommunikasjonssjef Berit Erdal: 90 10 98 84