Prosjektet er godt i gang langs hele strekningen fra Ofoten til Balsfjord, mange mastepunkt er ferdig støpt og master er reist. Ved enkelte områder er også de første ledningsstrekkene på plass.

 

Når ledningenes liner skjøtes sammen blir det benyttet en liten sprengladning. Dette skjer høyt over bakken, og dermed bærer også lyden langt av sted. Det er ingen fare for omgivelsene, men medfører altså et høyt smell.

 

Skjøt av line vil pågå tidvis fram til ferdigstillelse utgang 2017.

 

Godkjente Miljø-, Transport, og Anleggsplaner følges.

 

Informasjon om dette er også annonsert i lokale medier.