11,5 km av totalt 150 km av strekningen Ofoten – Balsfjord er nå ferdigstilt og ble spenningssatt denne uken.

 

-Dette er en stor milepæl i prosjektet, sier prosjektdirektør Kirsten Faugstad. –Det viser at vi holder fremdrift og at det jobbes godt, tilføyer hun.

 

Ledningen er bygget for 420 kV spenningsnivå, men skal driftes på 132 kV inntil resten av strekningen er klar. For å holde forsyningssikkerheten høy gjennom vinteren, kobles den nybygde strekningen inn mot de to eksisterende 132 kV ledningene mellom Kvandal – Straumsmo. –Det er første gang vi har gjort en slik sammenkobling, utdyper Faugstad.

 

Byggingen av den 150 km lange ledningen fra Ofoten til Balsfjord startet i mai 2014, på flere steder samtidig. Fire stasjoner utvides parallelt og det er stor aktivitet.