Melding om ny kraftledning på strekningen Kvandal – Kanstadbotn ble sendt NVE før sommeren 2016. Med meldingen fulgte et forslag til utredningsprogram som Statnett har utarbeidet i dialog med regionale myndigheter.

{Bilde}

 -NVE har nå vedtatt krav til konsekvensutredninger som skal følge konsesjonssøknaden, sier Karianne Prytz, Prosjektleder i Statnett.

 –NVE fikk flere innspill i høringsfasen og har blant annet inkludert to traséalternativer, i tillegg til de trasealternativer Statnett foreslo. Den ene traséen går via Skoddeberg nord i Skånland kommune, legger Prytz til.

 

Kraftledningen skal bygges med spenningsnivå 132 kV, og vil erstatte dagens ledning som går der.

 

Eksisterende ledning ble satt i drift i 1960 og nærmer seg teknisk levealder. I tillegg har man opplevd flere mastehavari på strekningen. For å bedre forsyningssikkerheten i Lofoten, Vesterålen og Harstad-området ønsker Statnett derfor å erstatte dagens ledning med ny kraftledning.

 

Dagens kraftledning vil rives, og areal tilbakeføres naturen.

 


Berørte kommuner er Narvik, Evenes, Skånland, Tjeldsund og Lødingen.

 

Eksisterende sjøkabelanlegg over Tjeldsundet ble fornyet og satt i drift i 2015. Ny kraftledning vil tilknyttes denne.