Da Statnett i mars fikk konsesjon fra NVE til å fornye 132 kV kraftledningen fra Kvandal til Kanstadbotn, fikk Hålogaland Kraft Nett AS samtidig konsesjon til å bygge to nye stasjoner,  Boltåsen og Niingen, i regionalnettet. Boltåsen er tilknyttet Kvandal – Kanstadbotn og dermed medfører også dette noen endringer for Statnett.

 

 -Statnett er byggherre for deler av arbeidene ved stasjonen, og det er dette vi nå har fått oppstartsvedtak på, sier Tore Jostein Jacobsen som er prosjektleder for Statnetts del av anleggsarbeidet.

 

Det er Hålogaland Kraft Nett AS som har byggherreansvaret for Boltåsen stasjon og derfor er en egen utbyggingsavtale signert mellom HLK og Statnett hvor ansvar og kostnader er fordelt.

 

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for arbeidene ved Boltåsen er sendt for godkjenning til NVE.  Så snart planen er godkjent kan arbeide ved stasjonen starte opp.

 

 

Kvandal - Kanstadbotn

For fornyelse av kraftledningen er nå forespørsel sendt fem kvalifiserte leverandører på bygging og riving av 132 kV kraftledning. Forespørselen inkluderer også skogrydding, samt opparbeiding av nødvendige veier og baseplasser.

 

Tildeling av kontrakt til hovedentreprenør er planlagt nærmere årsskiftet 2020/21. Oppstart av anleggsarbeid er planlagt 2021 og ferdigstillelse i slutten av 2023.

 

For mer informasjon, se prosjektsiden for Kvandal - Kanstadbotn.