Eksisterende ledning ble satt i drift i 1960 og nærmer seg teknisk levealder. I tillegg har man opplevd flere mastehavari på strekningen. For å bedre forsyningssikkerheten i Lofoten, Vesterålen og Harstad-området ønsker Statnett derfor å erstatte dagens ledning med ny kraftledning.

 

Kraftledningen foreslås i hovedsak følge eksisterende trasé, med noen mindre justeringer.

 

Melding om ny kraftledning som skal erstatte dagens ledning inneholder forslag til utredningsprogram. Det er utarbeidet i dialog med regionale myndigheter.

 

NVE vil gjennomføre høringsrunde på meldingen høsten 2016, og deretter fatte vedtak med krav til utredningsprogram som skal ligge til grunn for en konsesjonssøknad.

 

Eksisterende sjøkabelanlegg over Tjeldsundet ble fornyet og satt i drift i 2015. Ny kraftledning vil tilknyttes denne. Dagens kraftledning vil rives og areal tilbakeføres naturen.

 

Berørte kommuner er Narvik, Evenes, Skånland, Tjeldsundet og Lødingen.