880 stålmaster skal reises på strekningen og det utgjør 12000 tonn med stål. I tillegg vil ca halvparten av mastene benytte ferdig produserte stålfundamenter istedenfor tradisjonelle betongfundamenter.

 

Til å produsere stålmastene er det inngått kontrakt med Mitas i Tyrkia og Dalekovod i Kroatia.

 

 -Vi har god erfaring med både Mitas og Dalekovod gjennom en årrekke. Mitas leverte for øvrig også mastestålet på strekningen Ofoten – Balsfjord, sier prosjekteringsleder Hallgrim Berg i Statnett.

 

Stålfundament i jord

Stålfundament som skal benyttes på ca halvparten av mastene muliggjør vinterarbeid i større grad, og da blir reindriftsnæringen mindre berørt. Det er master som skal monteres i jord som får stålfundament, master på fjell skal fortsatt fundamenteres i betong.

 

Statnett kjørte en teknologikonkurranse på design av stålfundamenter for jord, og to design ble teknologigodkjent: et søylefundament fra Høyer Finseth og et fagverksfundament fra islandske EFLA. På strekningen Balsfjord – Skaidi vil søylefundamentet fra Høyer Finseth bli benyttet.

 

Se film hvor stålfundament graves ned her.

 

Til å produsere stålfundamentene er det inngått rammeavtale med portugisiske Metalogalva.

 

Stålleveranser

Mastestål og stålfundamenter kommer i flere leveranser under anleggsperioden. Første leveranse kommer høsten 2016, og vil bli levert med båt til havner i Tromsø, Skjervøy og Alta.

 

Stålet vil bli fraktet ut på fjellet så snart vinterveier kan etableres.