Prefabrikkerte mastefundament består av metallkonstruksjoner som ferdigstilles og fraktes ut til mastepunktet. Nedgraving kan skje på vinterstid, i motsetning til plass-støpte betongfundament som tradisjonelt benyttes i dag – her er man prisgitt sommerhalvåret, for å sikre god betongkvalitet.


Balsfjord-Skaidi først ut

Balsfjord-Skaidi blir det første byggeprosjektet som skal benytte prefabrikkerte mastefundament. Den nye kraftledningen fra Balsfjord til Skaidi skal bygges langt fra vei, i kaldt klima og med kort byggesesong. Byggesesongen er ytterligere kortet ned som følge av hensyn til reindrift i området da det innføres anleggsstans i de mest sårbare periodene for reindrifta.


- Ved bruk av prefabrikkerte jordfundament kan vi ta i bruk vinteren i større grad. Gjennomføringstiden for prosjektet reduseres betydelig, prosjektkostnader reduseres og reindriften berøres i langt mindre grad, sier Elisabeth Vike Vardheim, Konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

{Bilde}


- Med vinterarbeid kan også frakt av utstyr utføres i større grad på vinterveier. Det medfører mindre bruk av helikopter, og dermed sikrere bygging for egne og innleid personell. Frakt av utstyr på vinterveier reduserer også terrengskader, i motsetning til frakt på barmark sommerstid. Slik blir også naturen bedre ivaretatt med bruk av prefabrikkerte fundament, poengterer Vardheim.


Lean-Line

Statnetts FoU-prosjekt, Lean-Line, skal utvikle nye teknologiske løsninger slik at byggingen av neste generasjon kraftsystem kan skje raskere, sikrere og til en lavere kostnad. Som et ledd i denne satsingen har man jobbet for å få teknologikvalifisert prefabrikkerte jordfundament.


To typer jordfundament er teknologikvalifisert for bruk på 420 kV spenningsnivå; et søylefundament fra Høyer Finseth og et fagverksfundament fra islandske EFLA. – På dette prosjektet vil søylefundamentet fra Høyer Finseth bli benyttet, legger Vardheim til.


På strekningen Balsfjord – Skaidi er det ca 50% jordfundament og ca 50% fjellfundament, hvor sistnevnte fortsatt vil støpes i betong på tradisjonelt vis.

For mer informasjon, kontakt: Berit Erdal, kommunikasjonssjef: 901 09 884