Kroatiske Dalekovod D.D. ble denne uken tildelt kontrakt på bygging av 420 kV ledning fra Skillemoen til Skaidi.

 

-Vi er godt fornøyd med interessen for å bygge i nord, og Dalekovod trakk det lengste strået denne gang, sier prosjektleder i Statnett, Jacob Grønn. -Dalekovod har hatt flere oppdrag for Statnett de senere år, som på deler av Ørskog – Sogndal og Vestre Korridor, og er godt kjent med norske forhold og de krav vi stiller til entreprenører, legger Grønn til.

 

Kraftledningen er 90 km lang, og trasé vil gå parallelt med dagens 132 kV ledning fra Rafsbotn og over Sennalandet, med unntak av ulik kryssing av veien ved Leirbotnvatn. Fra Skillemoen parallellføres ledningene til over elva, deretter går dagens 132 kV innom trafostasjonen i Raipas, mens ny kraftledning går i egen trasé over Tverrelvdalen og Transfarelv.

 

Kontrakten inkluderer også ombyggingen ved Skillemoen – hvor dagens to 132 kV kraftledninger skal innom ny stasjon – samt flytting av eksisterende 132 kV ved Sarves i et strekk på 1.6 km.

 

Kraftledningen skal bygges for 420 kV, men driftes på 132 kV inntil behovet øker. Det betyr at man ikke klargjør Skaidi transformatorstasjon for 420 kV i første omgang.

 

Anleggsstart blir 1.september. Frem til da vil Dalekovod rigge seg til og etablere seg i regionen.

 

Karenstiden for å varsle en klage på tildelingen er satt til 24.april.