Nyhetsarkiv for Åfjord-Surna prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Statnett sitt styre har i dag vedtatt at Statnett skal søke om å få forlenget konsesjonen frem til 2021 for nettprosjektene som skal legge til rette for vindkraft på Fosen og i Snillfjord. Dette vi...

  • - Å sørge for fortsatt fremdrift i kraftledningsprosjektet Namsos-Storheia er et viktig steg videre for å realisere vindkraftplanene på Fosen. Statnett vil videreføre samarbeidet med vindkraftaktør...

  • Olje- og energidepartementet har gitt konsesjon til utbygging av 3,7 TWh vindkraft på Fosen og i Snillfjord-området, og Statnett har fått klarsignal til å bygge en ny ytre 420 kV-forbindelse fra...

  • Fra 4. januar 2010 vil Statnett gjennomføre sjøbunnsundersøkelser i Trondheimsfjorden. Hensikten med undersøkelsene er å identifisere en gjennomførbar og kostnadseffektiv kabeltrasé i Trondheimsfjo...