- Vedtaket som i dag er fattet er av stor betydning for Midt-Norge. Ny kraft og mer nett bidrar til å oppfylle nasjonale fornybarmål og bedrer forsyningssikkerheten i regionen, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

 

 - Statnett har inngått en intensjonsavtale med vindkraftaktørene på Fosen for å sikre utbygging at kraftledning og vindkraftparkene skjer parallelt. Vi vil starte bygging på Fosen så snart det er besluttet utbygging av tilstrekkelige mengder vindkraft, påpeker Lont. – Vi forbereder også spenningsoppgradering av eksisterende nett fra Namsos og sørover mot Trondheim, noe som vil bidra til å berede grunnen for vindkraftsatsingen.

 

Statnett mener det er fornuftig å bygge ut vindkraft på Fosen og i Snillfjord, siden ny kraftproduksjon kommer inn i en region som i dag har et energiunderskudd. Utbyggingen av en ny ytre 420 kV-forbindelse er også en viktig brikke for utbyggingen av et mer robust sentralnett i Midt-Norge. Statnett har allerede investert i størrelsesorden 5 milliarder kroner i denne regionen de siste ti årene. Nå planlegger selskapet å investere enda mer i  de kommende ti år.

 

Om prosjektet:

  • 250 km kraftledning , samt en 8 km lang sjøkabel over Trondheimsfjorden.
  • Riving av eksisterende 132 kV-ledning mellom regionalnettstasjonen i Snillfjord og sentralnettsstasjonen ved Blåsmo i Orkdal kommune.
  • Bygging av en ny transformatorstasjon i Trollheim (Surnadal), på Snillfjord (Snillfjord), Storheia (Åfjord), Roan (Roan) og utbygging av Namsos transformatorstasjon.
  • 12 kommuner blir berørt, Åfjord, Rissa, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Rindal, Surnadal, Overhalla, Namsos, Namdalseid, Osen og Roan.
  • Bygging av Muffeanlegg i Rissa og Agdenes kommuner.
  • Statnett har en omfattende plan for oppgradering av eksisterende ledninger og stasjoner fra Korgen i Nordland til Gudbrandsdalen. Og fra Klæbu i Sør-Trøndelag til Sunndalsøra i Møre og Romsdal. Statnett starter med å oppgradere en ledning fra Namsos til Klæbu, fra 300 kV til 420 kV til neste år.

 

For ytterligere informasjon:

Martha Hagerup Nilson

Kommunikasjonssjef

Mobil: 971 71 310

E-post: martha.nilson@statnett.no