- Statnett er glad for at NVE nå har sagt ja til å bygge denne ledningen, da dette er et viktig skritt for å legge til rette for en ytterligere utbygging av vindkraft i Midt-Norge. Denne konsesjonen er også en viktig brikke for utbyggingen av et mer robust sentralnett og for å redusere energiunderskuddet i Midt-Norge, sier Elisabeth Vike Vardheim, direktør for prosjektutvikling og konsesjon.

 

Ledningen blir en videreføring av den omsøkte nye forbindelsen mellom Namsos - Storheia og bygges for å realisere vindkraftprosjekter i Snillfjordområdet.

 

Om prosjektet:

  • 134 km lang, inkludert en ca 7 km lang sjøkabel over Trondheimsfjorden.
  • 7 kommuner blir berørt
  • Bygging av en ny transformatorstasjon i Trollheim
  • Bygging av en ny transformatorstasjon i Snillfjord
  • Bygging av Muffeanlegg i Rissa og Agdenes kommuner
  • Riving av eksisterende 132 kV-ledning mellom regionalnettstasjonen i Snillfjord og sentralnettsstasjonen ved Blåsmo i Orkdal kommune


Fakta: Konsesjoner til vindkraft og kraftledninger i Snillfjordområdet (NVE)


Kontakt:


Kommunikasjonsdirektør Kristian M. Pladsen, mob: 975 86 688