Kombinert med øvrig informasjon om for eksempel vær, priser og andre faktorer som påvirker kraftproduksjon- og forbruk, kan data fra Elhub bidra til bedre analyser av utviklingen i kraftmarkedet.

Les Elhubs nyhetssak om forbruksutviklingen

Les Elhubs nyhetssak om strømproduksjon

Til Elhubs statistikk-sider

Elhub er et sentralt IT-system som understøtter og effektiviserer kraftmarkedsprosesser som strømsalg, inn- og utflytting og opphør samt distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge. Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å drifte og forvalte Elhub som ble satt i operativ drift i februar 2019.