De siste 12 månedene har det kommet svært lite nedbør i Sørvest-Norge (NO2) og Øst-Norge (NO1). Kun to av de siste 30 årene har hatt mindre nedbør i 12-månedersperioden fra september til august, viser data fra Meteorologisk Institutt. Fyllingsgraden i Sørvest-Norge og Øst-Norge var per uke 37 henholdsvis 50,6 og 68,5 prosent. Dette er lavere enn det som er målt i tilsvarende uke tidligere år. På Vestlandet (NO5) er fyllingsgraden noe bedre, men med 70,2 prosent er fyllingsgraden fortsatt 12,9 prosentpoeng lavere enn middelnivået for uke 36. Totalt tilsvarer dette i overkant av 14 TWh mindre energi i de sørnorske vannmagasinene enn gjennomsnittet for denne tiden av året.

Statnett gjør løpende vurderinger av kraftsituasjonen frem mot neste sommer basert på blant annet historisk tilsig og forventet importkapasitet og forbruk. Analyser av kraftsituasjonen viser at det i flere av de tørrere årene er behov for reduksjon av forbruk og/eller import av kraft til Norge for å unngå rasjonering. Sannsynligheten for rasjonering vurderes til lav, men Statnett opprettholder allikevel vurderingen av at kraftsituasjonen er stram frem mot kommende vinter.

 

Behov for fortsatt import dersom nedbøren uteblir

-Norske vannkraftprodusenter må lagre mest mulig av høstens nedbør for å sikre strømforsyningen gjennom vinteren og våren. I tillegg vil det være behov for import hvis det ikke kommer tilstrekkelig nedbør i tiden som kommer, sier konserndirektør Peer Østli i Statnett. -Slik vi nå ser energisituasjonen i andre europeiske land, kan vi ikke være sikre på å kunne importere tilstrekkelige mengder strøm utover vinteren.

Den siste tiden har det vært netto import av kraft til Sør-Norge. I tillegg er det betydelig flyt fra de nordlige delene av landet. Til sammen har det blitt overført mer enn 1 TWh kraft til Sør-Norge de siste fire ukene. Dette bidrar til lagring av mer vann i magasinene til vinteren.

 

Viktig at kraftprodusenter i Sør-Norge fortsatt sparer vann i magasinene

Kraftprodusenter i Sør-Norge med større vannmagasiner, rapporterer nå ukentlig hvor mye strøm som produseres innen ulike kategorier. Siden ordningen ble innført, har under fem prosent av den ukentlige strømproduksjonen blitt produsert med vann som kunne ha blitt spart i magasiner til bruk utover vinteren og våren. De siste to ukene har det vært netto import til Norge.

-Dette tyder på at kraftprodusentene i Sør-Norge i stor grad sparer vann i de magasinene der det er mulig. Dette er viktig for å sikre at det er nok vann til å produsere den strømmen Sør-Norge trenger fram til snøsmeltingen begynner å fylle opp igjen magasinene neste år, sier Østli.