Regjeringen varslet denne forskriftsendringen den 2. september. Samtidig gir RME dispensasjon fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Denne gir Statnett og andre nettselskaper mulighet til å sette et tak på kraftprisen som ligger til grunn for beregning av energileddet.

 

-Det er viktig at det nå kommer på plass en god løsning for at vi raskere kan føre de ekstraordinært høye flaskehalsinntektene våre tilbake til kundene, sier konserndirektør for Kraftsystem & Marked i Statnett, Gunnar Løvås. - Ordningen gir Statnett et godt verktøy for å tilbakebetale den ekstraordinære merinntekten.

 

RME sender forslaget til forskriftsendring til Olje- og energidepartementet for videre behandling.

 

Les mer om forslaget til forskriftsendring på NVEs nettsider