I Elhubs oversikt er det mulig å hente ut informasjon om forbruksutviklingen måned for måned tilbake til 2020. Kombinert med øvrige data, som vær og pris, kan man bruke tallene fra Elhub for å analysere hvordan strømforbruk og strømproduksjon utvikler seg i de forskjellige prisområdene som følge av ulike hendelser og tiltak.

Les Ehubs nyhetssak

Til Elhubs rapportering

Elhub er et sentralt IT-system som understøtter og effektiviserer kraftmarkedsprosesser som strømsalg, inn- og utflytting og opphør samt distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge. Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å drifte og forvalte Elhub som ble satt i operativ drift i februar 2019.