Den 27. september meldte Statnett stram kraftsituasjon i NO2 (Sørlandet) og NO5 (Vestlandet). Fyllingsgraden i mange av magasinene i disse områdene var på dette tidspunktet vesentlig lavere enn det som er vanlig for årstiden.  På grunn av den lave magasinfyllingen fikk enkelte lokale områder mindre fleksibilitet tilgjengelig for å håndtere fortsatt manglende nedbør eller langvarige feil. Derfor valgte Statnett å melde anstrengt situasjon i områdene for å oppfordre kraftprodusentene i området til å vise aktsomhet.

 

I løpet av høsten har imidlertid tilsiget til magasinene i Sør-Norge vært høyere enn vanlig.  Dermed har de fleste av de områdene som tidligere i høst hadde for liten tilgang på fleksibilitet, nå fått en fyllingsgrad som gjør dem mer robuste til å håndtere perioder framover med lavt tilsig eller langvarige feil.

 

Fyllingsgraden til elspotområdene NO2 og NO5 er fremdeles lav, men magasinsituasjonen kombinert med tilgjengelig importkapasitet, tilsier nå en normal forsyningssituasjon. Likevel er det sannsynlig at prisene forblir relativt høye gjennom vinteren fordi fyllingsgraden i magasinene i Sør-Norge fortsatt er lav og det er høye gass- og CO2-priser i det europeiske markedet.

 

Fyllingsgraden er forventet å holde seg relativt lav gjennom vinteren fordi det trolig vil være lønnsomt for kraftprodusentene med høy produksjon de nærmeste månedene. Ut over vinteren vil mulighetene for import være viktig i den videre vurderingen av kraftsituasjonen.