Rapporten legger frem et felles nordisk scenario "Climate Neutral Nordics" som forutsetter en høy vekst i elektrisitetsforbruket i Norden, opp fra dagens 400 TWh til ca. 660 TWh innen 2040. Samtidig legger scenariet til grunn at produksjonskapasiteten fra fornybar energi øker til mer enn det dobbelte av i dag, fra 85 GW til omtrent 190 GW innen 2040.

Rapporten presenterer også en overordnet analyse av fremtidige kraftsystembehov med utgangspunkt i scenariet. Ifølge resultatene øker overføringsbehovet i fremtidens kraftsystem og det er et stort behov for å øke nettkapasiteten. Videre kan de eksisterende flytmønstrene i det nordiske kraftsystemet endre seg betydelig i fremtiden.

Videre presenterer rapporten tre fokusområdeanalyser: Nord-Sør flyt, effekttilstrekkelighet og havvind. I tillegg gir rapporten en oppdatering på analysene de nordiske interessekorridorene fra NGDP2019.

 

Presentasjon og resultater

Rapporten og hovedresultatene ble presentert webinar sendt 11.november 2021 kl 13:00-15:00