Det betyr at Statnett og BKK Nett kan tilby 200 MW (megawatt) kapasitet til ny landbasert industri, etter at Statnett har oppgradert eksisterende nett i regionen.

- Skal vi klare å legge til rette for grønn omstilling og næringsutvikling i regionen, må vi i større grad utøve vår planrolle. Nytt forbruk som kan flyttes på må ledes dit hvor det er ledig kapasitet i nettet, sier konserndirektør i Statnett Håkon Borgen.

Reguleringen av nettselskapene er i dag er tilpasset en jevn utvikling av behovet for mer strøm. Den er i liten grad tilpasset en markant økning av strømbehovet på kort tid, slik tilfellet er i bergensregionen. Bare i løpet av det siste året har omfattende planer om elektrifisering og næringsutvikling i regionen resultert i at forventet strømbehov de neste ti årene har mer enn doblet seg. Over 90 prosent av det nye forbruket er planlagt helt ute langs kysten hvor nettet i dag er svakest. 

- Elektrifiseringen av sokkelen gir store kutt i klimagassutslipp, men det er viktig at det ikke går på bekostning av omstilling og næringsutvikling på land. Med dette grepet frigjøres kapasitet i strømnettet til den landbaserte industrien i regionen, sier Ketil Tømmernes konserndirektør i BKK Nett.

Statnett har bare i løpet av det siste året lagt til rette for en økning av strømforbruket tilsvarende en mellomstor norsk by, altså 400 MW, for næringsaktører i bergensregionen.-Totalt er det lagt til rette for over 600 MW nytt forbruk i regionen. Dette tilsvarer om lag en tredjedel av dagens forbruk i regionen eller strømforbruket til Trondheim by, forklarer Borgen.

Det store kapasitetsløftet for ytterligere etableringer utover de 600 MW vil komme når en tredje forbindelse ut til Kollsnes er ferdigstilt.

BKK Nett og Statnett vil nå starte prosessen med å inngå avtaler med næringsaktører for å fordele de 200 MW som nå frigis.