- Det har dessverre tatt lang tid å vurdere mulighetene for å knytte til Offerdal kraftverk i eksisterende nett, og det beklager vi. Behandlingstiden skyldes at Indre Sogn allerede har et komplekst driftsbilde, med mye produksjon, og tilknytning av ytterligere produksjon i Indre Sogn er krevende, da mange faktorer henger sammen. I tillegg kom henvendelsen fra Offerdal i en periode hvor vi mottok veldig mange henvendelser, sier Grete Westerberg direktør for kraftsystemplanlegging i Statnett.


Statnett har gjennomført to vurderinger for tilknytning av Offerdal i Indre Sogn frem til vinteren 2019. Begge vurderinger har vært mer omfattende enn ved ordinære tilknytningssaker, og inneholdt vurdering av mindre nett- og systemdriftstiltak. Tiltakene som ble vurdert, var imidlertid ikke tilstrekkelige for å få tilknyttet Offerdal kraftverk.

 

- Vi har snudd hver en stein for å få knyttet mest mulig vannkraft til i Indre Sogn, sier Westerberg.

 

RME har sendt ut et varsel om at Statnett har brutt tilknytningsplikten i perioden oktober 2017 fram til februar 2019. Statnett sin andre vurdering, juni-november 2019, er gjennomført i henhold til regelverket, og her har Statnett ikke brutt tilknytningsplikten.

 

Gjennom våren 2020 har Statnett gjennomført en analyse av kortsiktige tiltak i Indre Sogn i dialog med aktørene som ønsker tilknytning. Utover tiltakene som er lagt til grunn og reinvestering i Fortun stasjon, må Statnett gjennomføre ytterligere temperaturoppgraderinger for å realisere tilknytning av Offerdal kraftverk. Befaring og undersøkelser skal gjennomføres i løpet av høsten 2020, og det er fremdeles usikkert om tiltakene lar seg gjøre.

 

- Større tiltak i transmisjonsnettet vil ta lang tid og mest sannsynlig ikke være rasjonelt å gjennomføre nå. Derfor har vi sett på andre alternativer, forklarer Westerberg.

 

Statnett vil sende sine merknader til RME innen fristens utløp 20. august 2020.