Overgangen til et grønnere og mer elektrisk samfunn skaper behov for stadig mer avanserte IT-systemer og tilgang til data av god kvalitet. Gjennom videreutvikling av våre IT-løsninger og dataplattformer skal Statnett sørge for trygg og effektiv drift av sentralnettet også i årene som kommer, og legge til rette for norsk verdiskaping gjennom et fremtidsrettet og effektivt kraftsystem.

- Vi har en portefølje som må støttes av robuste og sikre IT-løsninger innenfor områder som for eksempel markedsplattformer, styringssystemer og analyse og planlegging. Økt kompleksitet i kraftsystemet og økt behov for digitalisering driver behovet videre. Noe av det viktigste vi gjør er å omsette komplekse behov i så enkle og robuste løsninger som mulig. Det krever både mye kraftsystemforståelse, tung kompetanse om IT, tverrfaglig samhandling og gjennomføringsevne, sier konserndirektør for IT, Beate S. Krogstad 

 Det er opprettet et eget senter for programvareutvikling, hvor spesielt kompetanse innenfor Java og Javascript er sentralt.  Kompetanse innenfor Python-utvikling, dataplattform, informasjonsarkitektur, integrasjon og prosjektledelse er også etterspurt. Rekrutteringen skal foregå over en toårsperiode.

God intern kompetanse gir flere fordeler

Statnett har lenge utviklet egen programvare, men har hovedsakelig basert seg på innleide utviklere. Ved å ha en intern fagavdeling med utviklere blir selskapet mindre avhengige av konsulenter.  IT er et fagområde som er i rask endring, og effektiv anvendelse av IT krever god virksomhetsforståelse. Ved å bygge opp et eget fagmiljø kan Statnett selv bidra til faglig og teknisk utvikling av relevante IT-løsninger. Et eget fagmiljø vil også forenkle kompetanseutviklingen internt og øke mulighetene for å dra nytte av synergier mellom ulike prosjekter og produkter, blant annet gjennom standardisering og gjenbruk. Et sterkere internt fagmiljø sikrer også at Statnett over tid er en profesjonell kunde både når vi kjøper inn konsulenttjenester og systemer fra produktleverandører.

- Vi ser at behovet for utviklerkompetanse er høyt og kompetansen blir stadig mer strategisk viktig for oss. Vi ønsker derfor å bygge opp et sterkt internt fagmiljø slik at vi øker vår evne til å videreutvikle spesialløsningene våre, sammen med dyktige konsulenter og samarbeidspartnere. I tillegg til å gjøre IT-kompetansen i Statnett mer robust, forventer jeg at vi vil drive mer effektiv innovasjon og utvikling på denne måten, sier konserndirektør for IT, Beate S. Krogstad.

Statnett vurderer en økonomisk besparelse på over en halv million i året ved å erstatte en IT-konsulent med en egen ansatt. Det vil ta tid å bygge opp et tilstrekkelig sterkt fagmiljø internt, og Statnett vil også fremover fortsette å benytte konsulenter og samarbeidspartnere ved kortere oppdrag, kapasitetstopper og ved behov for spesialkompetanse.