Statnett er en beredskapsorganisasjon med ansvar for kritisk infrastruktur. -Vi har beredskapsplaner for en rekke ulike scenarier, også for en slik situasjon som vi når er i, forteller beredskapsleder Peer Olav Østli i Statnett.  -For oss er det viktig å ivareta sikkerheten til egne medarbeidere samtidig som vi gjør jobben vår for å sikre strømforsyningen. Tiltakene vi gjennomfører, er også en del av en nasjonal dugnad for å begrense spredning av koronaviruset i samfunnet.

På generell basis følger Statnett rådene fra Folkehelseinstituttet. I tillegg vurderer Statnett risiko og sårbarhet i ulike deler av bedriften og gjennomfører ulike tiltak.  -Vi vurderer behov og risiko ved møter og øker bruken av elektroniske møter, vi deltar nå ikke på større møter og konferanser, og vi gjennomfører ingen tjenestereiser som innebærer bruk av fly, lange togreiser og lignende. Vi har også bedt egne medarbeidere om å unngå å bruke kollektivtransport til og fra jobb, sier Østli. -De som har arbeidsoppgaver som kan utføres hjemmefra, møter inntil videre ikke på kontoret, og vi har rotasjonsordninger for arbeidsoppgaver som ikke kan gjennomføres hjemmefra. 

Blant Statnetts medarbeidere er det nå ett kjent smittetilfelle. Karantenerådene fra Folkehelseinstituttet har vært fulgt, og vedkommende har vært i karantene siden sannsynlig smittetidspunkt.

-Det er omfattende tiltak, men i denne situasjonen er det viktig å være føre var, følge helsemyndighetenes råd og gjennomføre egne tiltak slik at vi både sørger for en fortsatt sikker strømforsyning og trygghet for egne medarbeidere, påpeker Østli.