Kraftsystemet er i ferd med å gjennomå den største omveltningen siden liberaliseringen for mer enn 20 år siden. Endringene er drevet av klimapolitikk og krav til mer kostnadseffektive løsninger. Resultatet blir mindre regulerbar produksjon og mer småskala, uregulerbar og distribuert produksjon. Elektrifisering, urbanisering og helt nye industrier sørger i tillegg for at også etterspørselen etter kraft endrer seg. Rapporten gir et overblikk på hvordan det jobbes med felles løsninger i det nordiske transmisjonsnettet. I tillegg til å rapportere status på de forskjellige prosjektene, har rapporten også tatt med innspill og kommentarer fra kunder og interessenter når det gjelder progresjon og hvilke utfordringer de mener gjenstår.

I 2016 publiserte de nordiske TSO'ene rapporten: "Challenges and opportunities for the Nordic Power System". Denne identifiserte nordiske utfordringer innenfor områdene systemfleksibilitet, tilgjengelighet nett og produksjon, frekvenskvalitet og treghet/inertia. Sammen med ulike interessenter beskrev TSO'ene mulige løsninger på disse utfordringene i rapporten "The Way forward – Solutions for a changing Nordic power system", som kom i 2018. Siden den gang har TSO'ene og interessentene utviklet flere av disse løsningene.

Hovedbudskapet i denne nye rapporten er at de tidligere angitte utfordringene og forslag til løsninger fortsatt gjelder. Rapporten inkluderer både hva som er gjennomført og videre planer. Til slutt beskriver den hvordan raske endringer i kraftsystemet krever innovasjon og smidighet, og hvordan de fire TSO'ene jobber tett sammen med interessentene for å bedre forstå behovene til markedsaktørene.

Webinar

På grunn av Covid-19 situasjonen har de nordiske TSO'ene bestemt seg for å avholde et webinar fremfor et fysisk møte i forbindelse med offentliggjøringen av "Solutions Report 2020". Webinaret skal avholdes 2. juni 2020. For å bli satt opp på epostlisten over de som vil få tilsendt invitasjon, påmelding og annen informasjon om dette webinaret, må du sende en epost til: afa@energinet.dk.

Lenke til rapporten finner du nederst på siden.