-Her er det flere solide kandidater, både interne og eksterne. Vi er godt i gang med prosessen med å gå gjennom søknadene, og Russel Reynolds har allerede startet samtaler.  Dette er en omfattende og viktig jobb, og vi er sikre på at vi skal finne den rette personen, understreker Baksaas.

Stillingen som konsernsjef ble ledig da nåværende konsernsjef Auke Lont tidligere i år annonserte at han etter 12 år i sjefsstolen ville gi seg og går av ved utgangen av januar 2021. Styret i selskapet har satt ned et ansettelsesutvalg og engasjert rekrutteringsbyrået Russell Reynolds Associates til å bistå i prosessen.

-Å sørge for at selskapet har en god leder er blant styrets aller viktigste oppgaver. Statnett er viktig for at Norge skal klare å omstille energisystemet til en elektrisk fremtid, legge til rette for ny næringsutvikling og sørge for at landet har strøm i kontakten til enhver tid. Derfor er vi på jakt etter en operativ og sterk leder med klare visjoner for fremtiden og ikke minst god samfunnsforståelse, sier Baksaas.

Styret i Statnett fortsetter arbeidet med å velge den nye konsernsjefen og har et mål om at prosessen skal være avsluttet innen Lont fratrer sin stilling. Det er totalt 23 søkere til stillingen, 11 kvinner og 12 menn.

Det følger av offentleglova § 25 at en søker har en viss rett til å be om at navnet ikke står på offentlige søkerliste. Dette vil oftest være begrunnet i negative konsekvenser i forholdet mellom vedkommende og nåværende arbeidsgiver.

Søkerlisten:

Nr

Navn, kjønn, alder

Stilling

Bosted

1

Unntatt offentlighet, K (54)

*****

*****

2

Håkon Borgen, M (52)

Konserndirektør Teknologi og utvikling, Statnett

Oslo

3

Unntatt offentlighet, M (55)

*****

*****

4

Unntatt offentlighet, K (40)

*****

*****

5

Unntatt offentlighet, K (55)

*****

*****

6

Sigbjørn Einar Hanem, M (61)

Direktør, Teknologiutvikling, Statnett

Oslo

7

Unntatt offentlighet, M (60)

*****

*****

8

Maria Moræus Hanssen, K (55)

Tidligere Deputy CEO / COO, Wintershall DEA

Oslo

9

Unntatt offentlighet, M (55)

*****

*****

10

Unntatt offentlighet, M (50)

*****

*****

11

Knut Hundhammer, M (60)

CFO/Konserndirektør, Konsern og samfunn, Statnett

Hønefoss

12

Erik Knive, M (50)

President & Group CEO, SN Power AS

Høvik

13

Unntatt offentlighet, K (45)

*****

*****

14

Gunnar Løvås, M (54)

Konserndirektør, System og marked, Statnett

Oslo

15

Unntatt offentlighet, M (44)

*****

*****

16

Unntatt offentlighet, M (57)

*****

*****

17

Unntatt offentlighet, K (49)

*****

*****

18

Eiric Skaaren, M (43)

Direktør, NVOI Securities

Oslo

19

Unntatt offentlighet, K (44)

*****

*****

20

Unntatt offentlighet, K (42)

*****

*****

21

Unntatt offentlighet, K (55)

*****

*****

22

Unntatt offentlighet, K (55)

*****

*****

23

Elisabeth Vike Vardheim, K (57)

Konserndirektør, Bygg og anlegg, Statnett

Asker