I Statnett opplever vi av og til at det blir utført arbeid nær våre høyspentledninger som vi ikke er varslet om. Planlegger du slike arbeider er dette viktig informasjon:

  1. Du har ansvar og plikt til å innhente nødvendig informasjon før du arbeider nær Statnetts eller andre nettselskapers anlegg.

  2. Aktiviteter nær høyspentlinjer er livsfarlig.

  3. Arbeid innenfor 30 meter må varsles og kan ikke foregå uten tillatelse. Dette gjelder også bruk av utstyr som er oppstilt utenfor denne sonen men som kan nå 30 meters grensen, for eksempel kranbil eller lift.

 

 

Arbeid nær høyspentledninger kan i verste fall føre til alvorlig ulykker.

 

- Aktiviteter nær høyspentlinjer er livsfarlig, og vi har flere eksempler på hendelser som har ført til ødelagte anleggsmaskiner fordi entreprenører og andre som jobber i nærheten av ledningene våre ikke vet hvor farlig dette kan være, sier Arnfinn Granheim, Driftsleder i Statnett.

 


Hold minst 30 meter avstand

Selv om du jobber et stykke fra selve høyspentanlegget kan du få strøm i deg eller det kan komme overslag fra ledning til f.eks. kranbilen din.


- For å unngå skade på mennesker, anlegg og maskiner må alt arbeid innenfor 30 meter horisontalt fra strømførende ledninger varsles og man må få tillatelse fra Statnett eller nettselskapet som eier ledningen til å utføre arbeidet. Statnett skal alltid kontaktes for å befare stedet og for å vurdere hvilke sikkerhetstiltak som må til. Kurs av personell kan også være aktuelt, sier Granheim.

 

 

Varsle i god tid

Dersom planen er å bygge ved siden av høyspentledninger, er det viktig å komme tidlig i dialog med Statnett.

- Et godt eksempel på hvordan man kan samarbeide om arbeid nær høyspent er hvordan Betonmast bygget anlegget Snø på Østlandet. De tok tidlig kontakt og vi fikk gitt opplæring og gjort noen nødvendige justeringer allerede i prosjekteringsfasen, sier Granheim

- Når vi får tidlig informasjon kan nødvendige sikkerhetsavstander beregnes i prosjekteringsfasen og man unngår å måtte prosjektere og i verste fall rive for å bygge lenger vekk fra ledningen.


Statnett har også kabler i bakken og det er viktig at man undersøker om det er slike der man planlegger aktivitet.